kedd, december 18, 2007

Ain't it fun - Karcsinak ;)

Ummm....
Ehhez semmi nem kell csak egy Sennheiser fules...
A youtube videot nezve nem is gond, ha csukva van
a szem, hallgatni kell csak :)
Blogged with Flock

flock blogteszt


tamtaramtaram...
blogteszt flock alol.
  • egy
  • ket
  • har
;)

Blogged with Flock

péntek, november 30, 2007

asztalom fölött...
asztalom fölött merengek vörösborral, cigarettával. naplóját olvasom...


Azt szeretném, ha Magyarországnak tengere lenne, s én e tenger partján ülhetnék reggel négykor, ciprusok és gömbakácok alatt, Verlainnel és Vörösmartyval, badacsonyi bortól mámorosan, bámulva a hajnalt és a tengert.

Megköszönöm magamban e napot
azzal, hogy élek. És most csend lett.
Hűs hajadon árnyát húzza az alkony,
emlékeinket lassan összehajtom,
mint pásztor nyáját. Köszönöm a földet,
a létet, s téged, s hogy vagyok.

vasárnap, november 25, 2007

Kedvenc regény, kedvenc idézet...."[...]
Ez így van; az ember mániákusan, veszendően, a pokol és a halál határán vágyódik valaki után, keresi, kergeti, hiába, és élete elsorvad a nosztalgiában. Amióta Rómában volt, állandóan ezt a pillanatot várta, erre készült, és már-már azt hitte, hogy sosem fog Évával beszélni. És azután egyszerre megjelenik, és akkor az ember olcsó pizsamáját a mellén összeszorítja, szégyelli, hogy kócos, borotválatlan, mérhetetlenül szégyelli lakását, és legjobb szeretné, ha nem lenne ott az, aki után kimondhatatlanul vágyódott.


De Éva mindezzel nem törődött. Felszólítás és köszönés nélkül besietett Mihály szobájába, beült egy karosszékbe, és mereven nézett maga elé.

Mihály utánacsoszogott.

Éva nem változott semmit. A szerelem mindvégig megőriz egy pillanatot, azt a pillanatot, amikor született; és akit szeretnek, sosem öregszik meg, szerelmese szemében mindig tizenhét éves marad, és kócos haját, könnyű, nyári ruháját ugyanaz a barátságos szél borzolja egy életen át, ami akkor fújt, abban a végzetes pillanatban.

Mihály annyira zavarban volt, hogy csak azt tudta kérdezni: - Honnan tudtad a címemet?

Éva idegesen legyintett.

- Telefonáltam Pestre, a bátyádnak. Mihály, meghalt Ervin.

- Tudom - mondta Mihály.

- Honnan tudod? - kérdezte Éva.

- Ellesley írt, az a kis doktor, akivel úgy tudom, te is találkoztál egyszer Gubbióban, a házban, ahol nyitva volt a halottak kapuja.

- Igen, emlékszem.

- Ő ápolta Ervint utolsó óráiban, a folignói kórházban. Itt a levele.

Éva elolvasta a levelet és elgondolkozott.

- Emlékszel a nagy, szürke kabátjára - mondta azután -, és hogy mindig feltűrte a gallérját, amint lehajtott fejjel bandukolt...

- És valahogy mindig a feje ment elöl, és ő a feje után, mint azok a nagy kígyók, amelyek előredobják a fejüket, és a testük utánacsúszik... És mennyit cigarettázott! Akármennyi cigarettát tettem eléje, mind elfogyott.

- És milyen édes volt, amikor jókedve volt vagy ivott...

Pater Severinus eltűnt, és a folignói halottban csak Ervin halt meg, a különös fiú és jóbarát és az ifjúság legszebb emléke.

- Tudtam, hogy nagyon beteg - mondta Mihály. - Próbáltam is rábeszélni, hogy gyógyíttassa magát. Gondolod, hogy talán jobban kellett volna rábeszélnem? Talán ott kellett volna maradnom Gubbióban, és el nem mennem addig, amíg valami nem történik gyógyulása érdekében?

- Azt hiszem, Pater Severinusig nem is ért volna fel a mi gondoskodásunk, gyengédségünk és aggodalmunk. Számára a betegség nem az volt, mint ami más ember számára, nem csapás, hanem talán ajándék. Mit tudjuk mi azt? És hogy milyen könnyű volt neki meghalni.

- Hiszen olyan rutinja volt a halál dolgában; az utóbbi években, azt hiszem, mással sem foglalkozott.

- Mégis lehet, hogy borzasztó volt neki meghalni. Nagyon kevés ember van, aki a saját halálával hal meg, mint... mint Tamás.
A lámpaernyő meleg narancssárga reflexe Éva arcára hullt, és arca most még sokkal inkább ugyanaz az arc volt, amit Éva az Ulpius-házban hordott, olyankor... olyankor, amikor játszottak, és Tamás és Mihály meghaltak érte vagy általa. Micsoda fantázia vagy emlék játszhat most benne? Mihály fájó és dobogó szívére szorította kezét, és ezer dolog futott keresztül fején: a régi játékok beteg örömének emléke és az etruszk szobrok a Valle Giuliában, Waldheim magyarázatai, a Másik Vágy és a halálhetéra.

- Éva, te ölted meg Tamást - mondta.

Éva összerezzent, arckifejezése teljesen megváltozott, és kezét homlokára szorította.

- Nem igaz! Nem igaz! Hogy jut eszedbe?

- Éva, te ölted meg Tamást.

- Nem, Mihály, esküszöm, hogy nem. Nem én öltem meg... nem lehet így felfogni a dolgot. Tamás öngyilkos lett. Ervinnek elmondtam, és Ervin mint pap is megadta az abszolúciót.

- Mondd el nekem is.

- Igen, elmondom. Ide hallgass. Elmondom, hogyan halt meg Tamás.
Éva keze jéghideg volt Mihályéban, és Mihályon is borzongások futottak át, szíve rettenetesen nehéz lett. Megállíthatatlanul ereszkedtek alá a bányákba, folyosókon, aknákon és föld alatti, sós tavakon keresztül, és most beérnek a barlangba, ahol a dolgok és éjszakák legbelsőbb közepén, a titok és a rém lakik.

- Emlékszel, ugye, hogy volt. A kérőmre, és hogy apám milyen erőszakos volt, és hogy azt kértem, néhány napra elutazhassam Tamással, mielőtt hozzámegyek.

- Emlékszem.

- Hallstattba mentünk. Tamás gondolta ki ezt a helyet. Mikor odaértem, mindent megértettem. Nem is tudom neked elmondani... egy ősi, fekete város, halott, fekete tó mellett. Olaszországban is vannak hegyi városok, de az sokkal sötétebb, sokkal borzasztóbb, olyan hely, ahol csak meghalni lehet. Tamás már útközben megmondta, hogy nemsokára meghal. Emlékszel, ugye, a hivatal... és nem tudott abba belenyugodni, hogy tőlem el kell szakadnia... és különben is, emlékszel, hogyan vágyódott mindig a halál után, és azt is tudod, hogy nem akart véletlenül meghalni, hanem gondosan elkészülve rá...

Tudom, hogy minden más ember a lelkére beszélt volna, vagy sürgönyzött volna jobbra és balra, segítséget kért volna barátaitól és a rendőrségtől és a mentőktől, és nem tudom, honnan szokás. Nekem is az volt az első érzésem, hogy tennem kellene valamit, segítségért kellene kiáltanom. Nem tettem, és kétségbeesetten vigyáztam Tamás lépéseire. De azután egyszerre megvilágosodott bennem, hogy Tamásnak igaza van. Hogy honnan tudtam, nem mondhatom meg... de emlékszel, mindig milyen közel voltunk egymáshoz, mennyire tudtam, mi történik benne - és most tudtam, hogy nem lehet rajta segíteni. Ha nem most, hát akkor máskor, nemsokára, és ha én nem leszek ott, akkor egyedül fog meghalni, és az szörnyű lesz, mind a kettőnknek.

Tamás észrevette, hogy beletörődtem, és közölte velem, hogy melyik nap fog megtörténni. Aznap még csónakáztunk a halott tavon, de délután már esett az eső, és bementünk a szobánkba. Soha annyira ősz nem volt ezen a világon, Mihály.

Tamás megírta búcsúlevelét, semmitmondó szavakkal, minden megokolás nélkül. Azután megkért, hogy készítsem el a mérget, és adjam oda neki...

Hogy miért kellettem ehhez én?... és hogy miért tettem meg... látod, ezt csak te tudod talán megérteni, te, aki együtt játszottál velünk annak idején.

Nem éreztem azóta sem semmiféle lelkiismeretfurdalást. Tamás meg akart halni, én ezt úgysem tudtam volna megakadályozni, és nem is akartam, mert tudtam, hogy így jobb neki. Hogy teljesítettem utolsó kívánságát, jól tettem, és nem bántam meg soha. Talán, ha nem vagyok ott, ha nem én adom neki a mérget, nincs elég lelkiereje, órákig küszködik magával, és végül mégis megissza, és gyávasága miatt szégyenkezve, félszegen megy a halálba. De így bátran, habozás nélkül megölte magát, mert játszott, megjátszotta, hogy én ölöm meg, előadta a színdarabot, amit annyit próbáltunk odahaza.

- Azután nyugodtan lefeküdt, én az ágy szélére ültem. Mikor a halálos álmosság közeledett hozzá, magához vont és megcsókolt. És csókolt mindaddig, amíg karja le nem hullott rólam. Nem voltak testvéri csókok, Mihály, igaz. Akkor már nem voltunk testvérek, hanem valaki, aki tovább él és valaki, aki meghal... akkor már szabad volt, azt hiszem.

Nagyon sokáig hallgattak.

- Éva, miért üzented, hogy ne keresselek? - kérdezte végre Mihály. - Miért nem akarsz találkozni velem?

- Ó, hát te nem érzed, Mihály, nem érzed, hogy nem lehet?... ha ketten vagyunk, nem vagyunk ketten... Tamás minden pillanatban itt lehet. És most már Ervin is... Nem tudok veled együtt lenni, Mihály, nem.

Felkelt.

- Még egy percre ülj le - mondta Mihály oly csendesen, ahogy legnagyobb indulatában beszél az ember. - Igaz az, hogy Indiába mégy? - kérdezte. - Hosszú időre?

Éva bólintott.

Mihály kezét tördelte.

- Igazán elmégy, és nem látlak többet?

- Igazán. Veled mi lesz?

- Csak egy lehet velem: meghalni a saját halálommal. Mint... mint Tamás.

Elhallgattak.

- Komolyan gondolod ezt? - kérdezte végre Éva.

- A legkomolyabban. Nincs semmi értelme, hogy Rómában maradjak. És még kevesebb értelme van annak, hogy hazamenjek. Semminek sincs már értelme.

- Nem lehetne segíteni rajtad? - kérdezte Éva minden meggyőződés nélkül.

- Nem. Illetve egy módon mégis. Valamit tehetnél értem, Éva.

- Nos?

- Nem merem megmondani, oly nehéz.

- Mondd meg.

- Éva... légy mellettem, mikor meghalok... mint Tamás mellett, Éva.

Éva elgondolkozott.

- Megteszed? Megteszed? Éva, csak ezt kérem tőled, és azután soha semmit, amíg a világ világ.

- Jól van.

- Ígéred?

- Ígérem.

[...]
"

péntek, november 23, 2007

myvip gyongyszem

"Kedves felhasználónk!
Mit már ti is ésszre vettétek lassub a rendszer,mert sokan vagyunk!Küld el
ezt az üzeneted minden ismerősödnek,mert ha nam 3 héten belül törtölni fogunk!
Üdv.:myvip csapataBOCSI DE MUSZÁJ"


IQ soft embriok...

kedd, november 06, 2007

Come away with me

Az Ember fia néha egész különösen tudja magát érezni.
Ehhez néha elég egy találkozás, egy hasonló gondolkodású emberrel.
Néha pont ez "tesz oda".
Ezért tettem ki ezt a videót...

Az emberek természete, az, hogy szükségét érzik annak, hogy valaki támogassa őket, nem változik. Egy csipetnyit sem.

Azért nem, mert mindig mást várunk... valakit, aki fölöttünk áll és mindent megold --helyettünk.Nézd meg ezt a videót...Come away with me in the night
Come away with me
And I will write you a song

Come away with me on a bus
Come away where they can't tempt us
With their lies

I want to walk with you
On a cloudy day
In fields where the yellow grass grows knee-high
So won't you try to come

Come away with me and we'll kiss
On a mountaintop
Come away with me
And I'll never stop loving you

And I want to wake up with the rain
Falling on a tin roof
While I'm safe there in your arms
So all I ask is for you
To come away with me in the night
Come away with me

szerda, október 24, 2007

Regi kedvenc: Eric Clapton - Key to the highway

ma volt nehany ures oram, es eszembe jutott a Key to the highway. izzitottam a kazettat(!) (BB King, Eric Clapton - Riding with the King, ~7 eves felvetel). neki estem a google-nek, tab utan kutatva.

talaltam tab-ot, de raneztem video oldalakra is :)
talaltam egy felvetelt, ahol Clapton egyedul jatsza.

szerintem messze veri a studio felvetelt :)

ime:ezt kene megtanulni legkozelebb :)

hétfő, október 15, 2007

Comptine d'un autre été L'après midi

ket percbe es huszonegy masodpercbe belefer egy elet?
ami fent a video linken tortenik, az gyonyoru szerintem.

elet (es elmulas) van benne.
megnezed es onnantol mashogy gondolkodsz dolgokrol...
szeretem ezt a zenet.

az jut eszembe, talan mashogy is csinalhattam volna...
mashogy is, de neha keso....

vasárnap, október 14, 2007

Mi az, hogy blues... ?

Csak egyfajta blues letezik.

Es ez a szerelmes norol es a szerelmes ferfirol szol.
A szerelem, ahogy azt annak idejen a egyik dalomban enekeltem, az valahogy igy szolt:

A szerelem elrejti a hibakat es barmi fele tettre kepes ravenni.
A szerelemtol neha szomoru es melabus leszel.

A blues-rol beszelek, nem holmi macskazenerol!

es igy bizony ferfiakrol es nokrol van szo,
olyanokrol, akik bar szerelemben vannak egymassal, a kettobol az egyik megcsalja a masikat
ebben a szerelemben...

(Son House)
in Black Snake Moan

péntek, szeptember 14, 2007

Márai az írókról
"Az emberek nagy többsége joggal megveti az írót, aki csak ődöng, olvas, bámészkodik, ácsorog, s azután néha mellékesen ír is valamit."

Márai 1942

De hová?néz
tekint
tekintet
tekintetem
tekintetek
tekinthetek
ha látok
ha látsz
ha láthatod
amit lát
amit látott
amit láthatott
volna
de köd volt
meg ősz
sárga
barna
bordó
erdő

dióhéj
egy ici-pici teknő
ringatja a szellő
falevél
hull
alatta makk lapul
vaddisznó túr...

azt hiszem, tegnap elment
egy öregember...

hétfő, szeptember 10, 2007

foxy lady by da "luzzzerz" ;)

a zenekar bemutatasa, es ahol ez a szam tenyleg elkezdodik, itt tekintheto meg:
http://www.youtube.com/watch?v=KK_SLL2pqXg.
A full anyag sajna blogban nem lekozolheto ebben a pillanatban...
Elvezzetek a linket, got the music ;)

hétfő, szeptember 03, 2007

vasárnap, augusztus 12, 2007

Füst és kávé

Másfél óra múltán rágyújtok és kávézok
Feketét.
Érzem, hogy már nem itt vagy.
Sajnálom. Talán ez az utolsó, amit mondhatok.

Miért nem elég egyszer?

Pattogó gyöngyszemek
Csillogó képzelet
Egész jól megvagyunk.
Miért kell még
Egy kezet
Egy szemet
Újra megfogni
Meglátni?

Egy árnyék
Suhanó rettegés
Vérző szenvedés.
Miért kell még
Egy álmot
Újra meg újra
Álmodni?

MIért nem elég
egyszer?

szombat, augusztus 11, 2007

Míg

Kell, kellett
Kelletett.
Miért írok?
Mert jól esett.
Hogy leírhatom,
Hogy mi tetszett
Vagy mi nem.

Varjú károgása
Szívem dobbanása
Elhallgat
Megáll
Majd egyszer.

De míg üt
Míg károg
Élek
S az is tátog.

kedd, május 22, 2007

Tiszta szívvel


Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.

Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem
gyönyörűszép szívemen.

szerda, május 16, 2007

Tátrai Tibor, Szűcs Antal Gábor - Latin (latin ?)

Carramba:


ettol csak egy jobb: a "Köszi amigo"
ami a "Latin latin"-on foglal helyet.
feledhetetlen..

anno TV-ben volt szerencsem megnezni a latint (Kongrr. kozp.) ->> ra kellett jonnom, hogy a hatam kozepen is van szor :)
sajnalatos, de igy van :/
;)

kedd, május 15, 2007

blues arrive to town
Jukka & Hanski

Ördi haverom elrancigalt a Starjani Cafe Frei-be csutortok este.
Beharangozo:

- Gergo! Ket finn srac, Jukka & Hanski blues-t jatszik holnap a Caffe Freiben. Megnezzuk oket?
- En: bluz? meg hat!

Megneztuk :)
amiket hallottunk:
- red house
- house of a rising sun
- whiskey in the jar
es maccs more..

felallas:
akusztikus gitar + enek, valamint egy stratocaster ritmus kiseret es szolo --> a srac szerintem a Red House-nal teljesedett ki. Nem volt hatar :)

Ritkan hallani ilyet Starjanban.. (Dixie fesztivalonkent?)

a kep telefonnal keszult, a minosegert elnezest..

vasárnap, március 25, 2007

Linksys Network Storage || NSLU2


csutortokon futar csonget a kapuban.
nem, nem a Solaris 10 Media Kit erkezett meg, hanem a targybeli eszkoz ;)

~2h alatt talaltam meg az elviselheto kategoriaba sorolhato postakoltseggel dolgozo ceget.
ok a rendeles foladasa utan hat nappal hivtak fol, hogy kb egy het mulva tudjak szallitani, mert nincs raktaron.
mondom, jolvan, mar egy hetet igy is vartam, szoljanak, ha megvan, atvetelt egyeztetjuk. egyeztettuk.

eljott a nagy nap: vartam, meg kajat venni is csak ugy mentem el, hogy a kapura ragasztottam egy "Rogton jovok + tel.szam" cetlit.
ehhez kepest 16.56-kor jelent meg a futarszolgalat autoja (ez azert erdekes, mert altalaban ok szoktak ebreszteni).

a csomagot megneztem/atvettem, majd elhelyeztem a szoba egy kihasznalatlan szogleteben (ra se nezzek, mig dolgozom :)).
tegnap vegre beuzemeltem:
IP cimek atallitgatasa utan indult (Windows alol) a telepites.
telepito NAS-t keres, majd (ha egy halon belul vagyunk,) megtalalja.
beallitas kovetkezik:
IP cimet atirjuk (ha nem felel meg az eredeti/nem egyezik a halo), atjarot beallitjuk, DNS sem art, ha levelet szeretnenk kapni a logokrol, valamint backup servert is megadhatunk, stb....
ezt koveti a MENTES/SAVE gombra valo kattintas.
na ez az, amit nem erzekelt az eszkoz.
10 probalkozasbol tizszer mondta azt, hogy nem tudta menteni a beallitasokat.
teljesen mindegy volt, hogy routeren keresztul csatlakoztam, vagy direktben a laptopomrol.

ezt https bejelentkezes kovette, elso lepesben az admin jelszo megvaltoztatasaval (merthogy minden -a telepito altal felejanlott muveletet el lehet vegezni webes feluletrol is ofkoz ;)).
aztan a csatlakoztatott diszk ext3-ra formazasa jott.
aztan workgroup beallitasa, user(ek), groupok folvetele (keszithetunk nekik private mappakat), groupok megadasa, stb (samba), majd tartalom feltoltese.

ezt firmware upgrade kovette.
innentol van ftp-nk ;)

kedd, március 20, 2007

Sailing to Philadelphia - vissza nehany evet...ma ejjel kicsit szetneztem a zeneim kozott: talaltam egy Mark Knopfler albumot kazettan: Mark Knopfler - Sailing to Philadelphia.
belehallgattam... kozepiskolas emlekek jottek elo..
erdekes dolog ujra talalkozni regi erzesekkel.. :) kicsit olyan, mintha idoben utaznek...

szombat, február 24, 2007

Guns N' Roses - Civil war live (Voodoo Child intro) and (outro)

(Slash / McKagan / Rose)
Special Thanks Niven / James

Civil war live (Voodoo Child intro)

"What we've got here is failure to communicate.
Some men you just can't reach...
So, you get what we had here last week,
which is the way he wants it!
Well, he gets it!
N' I don't like it any more than you men." *


Look at your young men fighting
Look at your women crying
Look at your young men dying
The way they've always done before


Look at the hate we're breeding
Look at the fear we're feeding
Look at the lives we're leading
The way we've always done before


My hands are tied
The billions shift from side to side
And the wars go on with brainwashed pride
For the love of God and our human rights
And all these things are swept aside
By bloody hands time can't deny
And are washed away by your genocide
And history hides the lies of our civil wars


D'you wear a black armband
When they shot the man
Who said "Peace could last forever"
And in my first memories
They shot Kennedy
I went numb when I learned to see
So I never fell for Vietnam
We got the wall of D.C. to remind us all
That you can't trust freedom
When it's not in your hands
When everybody's fightin'
For their promised land


And
I don't need your civil war
It feeds the rich while it buries the poor
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
I don't need your civil war


Look at the shoes your filling
Look at the blood we're spilling
Look at the world we're killing
The way we've always done before
Look in the doubt we've wallowed
Look at the leaders we've followed
Look at the lies we've swallowed
And I don't want to hear no more


My hands are tied
For all I've seen has changed my mind
But still the wars go on as the years go by
With no love of God or human rights
'Cause all these dreams are swept aside
By bloody hands of the hypnotized
Who carry the cross of homicide
And history bears the scars of our civil wars


"We practice selective annihilation of mayors
And government officials
For example to create a vacuum
Then we fill that vacuum
As popular war advances
Peace is closer" **


I don't need your civil war
It feeds the rich while it buries the poor
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
And I don't need your civil war
I don't need your civil war
I don't need your civil war
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
I don't need your civil war
I don't need one more war


I don't need one more war
Whaz so civil 'bout war anyway

szerda, február 21, 2007

Sleep To Dream

I tell you how I feel, but you dont care.
I say tell me the truth, but you dont dare.
You say love is a hell you cannot bare.
And I say gimme mine back and then go there - for all I care.

I got my feet on the ground and I dont go to sleep to dream.
You got your head in the clouds and youre not at all what you seem.
This mind, this body, and this voice cannot be stifled by your deviant ways.
So dont forget what I told you, dont come around, I got my own hell to raise.

I have never been insulted in all my life.
I could swallow the seas to wash down all this pride.
First you run like a fool just to be at my side.
And now you run like a fool, but you just run to hide, and I cant abide.

I got my feet on the ground and I dont go to sleep to dream.
You got this head in the clouds and youre not at all what you seem.
This mind, this body, and this voice cannot be stifled by your deviant ways.
So dont forget what I told you, dont come around, I got my own hell to raise.

Dont make it a big deal, dont be so sensitive.
Were not playing a game anymore, you dont have to be so defensive.
Dont you plead me your case, dont bother to explain.
Dont even show me your face, cuz its a crying shame.
Just go back to the rock from under which you came.
Take the sorrow you gave and all the stakes you claim -
And dont forget the blame.
I got my feet on the ground and I dont go to sleep to dream.
You got this head in the clouds and youre not at all what you seem.
This mind, this body, and this voice cannot be stifled by your deviant ways.
So dont forget what I told you, dont come around, I got my own hell to raise.

fiona apple

hétfő, január 22, 2007

Paul Sprawl - Larry BrownKarcsi baratom kuldott ma egy video linket, amin Eric Mongrain jatszik. eleg jol ;)
termeszetesen megneztem, majd keresgelni kezdtem en is, hatha raakadok hasonlo josagra:)
alljon itt akkor egy a talalatok kozul:

Paul Sprawl-nak hivjak, az alabbi felvetelen gitaron es szajharmonikan jatszik, kiegeszitve nemi slide-dal. fogyasszatok egeszseggel!